• Ieder kind verdient een thuis

Gezinshuis Spinning Wheel

Gezinshuis Spinning Wheel is een vorm van jeugdhulp in een gewoon gezin in Alphen aan den Rijn, een bijzonder leuk gezin! In ons eigen gezin nemen we kwetsbare kinderen tussen de 4 en 16 jaar op die om verschillende redenen niet thuis kunnen wonen. Wij vinden dat ieder kind een thuis verdient. Doordat we met de organisaties kijken naar een goede matching van de kinderen met ons en de andere kinderen die in ons gezinshuis wonen, blijven we scherp zodat het voor iedereen fijn wonen blijft.

Wij bieden op professionele wijze 24 uur per dag, 7 dagen in de week, verzorging, opvoeding en begeleiding. Dit doen we zelf maar we werken ook samen met gedragswetenschappers, ambulant hulpverleners of pleegzorgwerkers van verschillende organisaties. Indien noodzakelijk wordt er voor extra behandeling gezorgd, dit in overleg met alle betrokkenen. In ons gezinshuis komen de kinderen tot rust en komt er weer regelmaat in hun leven. De kinderen gaan naar school, sport en hebben hobby’s. We onderhouden een goed en soms extra contact met school. De kinderen gaan (indien mogelijk) naar dezelfde school, net zoals in een gewoon gezin. Soms is het lastig om je plek te vinden, om je echt thuis te kunnen voelen. Ouders zijn vaak teleurgesteld, boos en verdrietig dat hun kind voor even of voor langere tijd niet thuis kan wonen. Met elkaar proberen we te kijken waar de momenten tussen ouders en kind er wel kunnen zijn. Wij zijn bijna altijd thuis en hebben goed zicht op de talenten van de kinderen. Het talent nemen we als uitgangspunt, gedurende de plaatsing van het kind in ons gezin. Hierdoor komt het (zelf)vertrouwen terug en geeft het een mooie stimulans om moeilijkheden aan te pakken. Een plek in ons gezin kan wat tijdsduur verschillend zijn, van enkele weken tot opgroeien binnen ons gezin. Dit is afhankelijk per situatie.

Wij nemen een deel van de opvoeding over van de ouders, maar NOOIT het ouderschap. Voorwaarde is dat ouders hiermee instemmen. Dit is belangrijk voor het kind en de samenwerking tussen de biologische ouders en wij als gezinshuisouders.

Sterke kanten van ons gezinshuis

Respectvol
Een gezin, een plan
Aandacht voor individu
Maatwerk in begeleiding
Ambitieus (zo kort mogelijk, maar zo lang als het nodig is)
Samenwerking met ouders, en andere betrokken hulpverleners
Stabiliteit, duidelijkheid en veiligheid
Rust, regelmaat en structuur
Accent op het gewone leven
Humor, gezelligheid
Betrokken

De mensen achter Spinning Wheel

Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Juist dat ‘gewone’ wordt vanwege alle komende veranderingen binnen de jeugd en opvoedhulp minder. Door deze veranderingen zijn de reguliere vergoedingen niet toereikend om de kinderen die bij ons wonen, die kansen te geven, waarvan wij denken dat die noodzakelijk zijn voor hun ontwikkeling en daarbij de toekomst van deze kinderen. Hierdoor is de noodzaak van een eigen stichting ontstaan.

Wat is gewoon? Ofwel waar staan wij voor met ons Gezinshuis Spinning Wheel? Ons gezin bestaat uit
Jilles en Maaike en 2 eigen kinderen, Wessel en Faye en onze hond Tommie. Wij bieden een tweede (t)huis aan kinderen die voor een korte of langere tijd vanwege verschillende oorzaken niet thuis kunnen wonen.
Wij zijn 19 jaar samen en werken meer dan 18 jaar in de zorg waar het werken met jeugdigen altijd voorop heeft gestaan. We hebben op verschillende leefgroepen van diverse organisaties gewerkt. Binnen de leefgroepen ben je 8 uur per dag beschikbaar voor de werkzaamheden op de groep. Wij merkten dat we meer en intensiever contact wilden met de kinderen, om meer resultaat te kunnen boeken, maar ook met hun netwerk, ouders en eventueel andere familieleden. Wij vinden dat ieder kind het recht heeft om in een gezin op te groeien en willen dit gezin zelf ook zijn.

Na een lange periode van nadenken, ongeveer 1,5 jaar en aan aantal gesprekken met onze eigen kinderen
toen 11 en 8 jaar, zijn we gestart als gezinshuisouders. We zijn ontzettend trots op onze eigen kinderen, want zij moeten de aandacht die wij als ouder vanzelfsprekend geven, delen met 6 andere kinderen. Dit doen ze nog steeds met veel plezier en trots. Wij zorgen dat de balans goed blijft tussen iedereen en voor ons zelf. Doordat we allebei thuis zijn, is er ondanks dat we met veel mensen in huis wonen voor iedereen voldoende aandacht.
Op dit moment wonen er 5 kinderen voor langere tijd in ons gezin. Wij staan open voor een crisisplek.

De mensen achter Spinning Wheel
(Alle namen en foto's van de kinderen op deze website zijn met toestemming van ouders, (gezins)voogden en kinderen, gepubliceerd.)